Aasta teema

2018/19 õppeaasta teema:

Julgen märgata, arvata ja ütelda.

 Märksõnad: robootika, hooliv suhtlemine, oskuste õppe , õuesõpe,  ettevõtlikkus

Eesmärgid:

  1. Õues- ja ettevõtlikkusõppe ning robootika kaudu toetame laste loovust, suhtlemis –  ja koostööoskust, arendades nii lapse valiku- ja otsustusvõimet, enesekindlust ja julgust.
  2. Positiivse ja hooliva hoiaku peegeldamine ja kujundamine lastes toimub meie (õpetajad, töötajad) väärtushinnangute ja isikliku eeskuju kaudu.
  3. Laps tunneb rõõmu protsessist.