Viiratsi Lasteaed Rüblik võtab konkursi korras tööle: õppealajuhataja (lapsehoolduspuhkuse asendajana).

No comments

Viiratsi Lasteaed Rüblik võtab konkursi korras tööle: õppealajuhataja  (lapsehoolduspuhkuse asendajana).   

Hea kandidaat: 

  • Vastab Haridusministri määrusele Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded [RT I, 03.09.2013, 4 – jõust. 06.09.2013]; 
  • on hea suhtleja ja avatud koostööle; 
  • oskab toimetada Teams-i ja Office keskkonnas; 
  • omab teadmisi laste hariduslikest erivajadustest ning robootikast lasteaia tasemel. 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palun saata  6.novembriks aadressile: luive.rehand@viljandivald.ee 

Tööle asumise aeg 4.jaanuaril 2021a. Info tel 4337363.  

  

Comments are closed.