About: lasteaed

Recent Posts by lasteaed

'; } else { echo '
'; } ?>

ARNO

No comments

Alates 15.aprillist 2021aastast esitab lapsevanem esitab Viljandi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu taotluse, kuhu on märgitud, millisest kuupäevast lapsevanem lapsele kohta soovib. Kui lapsevanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda.

Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse 30. juuniks.

more

Vallavalitsuse teenuste rahulolu uuring

No comments

Veel on võimalus osaleda Viljandi Vallavalitsuse rahulolu uuringus teenuste kvaliteedi osas.

Küsitluse leiate siit: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BFBnJb6fHE2QKUMpHJjZDGHkxMT9HNBBs7ABCav7vIhUMU9PWU9VQlBRUUVQSTZIUVhON0FCM1FHRS4u&amp%3Bembed=true

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BFBnJb6fHE2QKUMpHJjZDGHkxMT9HNBBs7ABCav7vIhUMU9PWU9VQlBRUUVQSTZIUVhON0FCM1FHRS4u&amp%3Bembed=true

more

Viiratsi Lasteaed Rüblik võtab konkursi korras tööle: õppealajuhataja (lapsehoolduspuhkuse asendajana).

No comments

Viiratsi Lasteaed Rüblik võtab konkursi korras tööle: õppealajuhataja  (lapsehoolduspuhkuse asendajana).   

Hea kandidaat: 

  • Vastab Haridusministri määrusele Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded [RT I, 03.09.2013, 4 - jõust. 06.09.2013]; 
  • on hea suhtleja ja avatud koostööle; 
  • oskab toimetada Teams-i ja Office keskkonnas; 
  • omab teadmisi laste hariduslikest erivajadustest ning robootikast lasteaia tasemel. 
No comments
Viiratsi Lasteaed Rüblik pakub tööd särasilmsele ja tegusale lasteaiaõpetajale (1.0 ametikohta ) Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palun saata 19.aprilliks 2018 a. e-aadressile: luive.rehand@viiratsilasteaed.ee Tööle asumise aeg augustis. Info tel. 433 7363
more

No comments

Viiratsi lasteaed Rüblik võtab tööle ÕPETAJA-ABI 

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja avaldus saata palun 12. juuniks  aadressile: Nooruse 3, Viiratsi, Viljandimaa 70101

 või e-posti aadressil: luive.rehand@viiratsilasteaed.ee

Tööle asumine 11.augustil 2017a.

Kvalifikatsiooni- ja erihariduse nõuet ei ole.

Info tel. 4337363

more

Lapsed unistavad seiklusrajast.

No comments

Lapsed unistavad seiklusrajast. Lasteaia õuealal kasvavate suurte mändide vahele on võimalik see ehitada.
Seiklusrada maksab 7200€, millest Viljandi vald on valmis  tasuma 4000€. Puuduoleva osa loodame täita meie valla tublide ettevõtjate ning heade inimeste toel.

Oleme juba ette tänulikud igasuguse panuse ja toetuse eest.

Vajalikud andmed, et oma toetust saaksid kinnitada:
Saaja: Viljandi Vallavalitsus
Konto SEB Pangas: EE231010302005452008
more

Sündmused oktoobris

No comments

SÜNDMUSED OKTOOBRIS:

E 03.10        9.15 Leivanädala avamine saalis
R 07.10        9.30 Leiva küpsetamine VIKK noortega
T 18.10        10.30 Päästeamet tuleb külla
T 25.10        Mängupidu „Minust sai Rüblik!“
K 26.10        Läki õue avastama!

more

Recent Comments by lasteaed

    No comments by lasteaed yet.