Lasteaiarühma päevakava

07.00   Laste hommikune saabumine. Loov– ja õppemängud.

08.30   Hommikusöök

09.00   Hommikuring. Planeeritud õppe– ja kasvatustegevused

10.45   Õuetegevused

12.30   Lõunasöök

13.00   Puhkeaeg

15.00   Loov- ja õppemängud, individuaalne töö lastega

15.45   Õhtuoode

16.30   Individuaalne töö lastega. Vaba mäng toas või õues

18.00   Suletakse uksed

Sõimerühma päevakava

        07.00 Laste vastuvõtmine, vabategevus

        8.30 Hommikusöök

        9.00 Muusika-või liikumistegevus, hommikuring, vaba mäng

        12.15 Lõunasöök

        12.45 Puhkeaeg

        15.00 Mängud toas

        16.00 Õhtuoode

        16.30 Mängimine toas või õues

        18.00 Suletakse uksed