Lasteaiarühma päevakava Nooruse majas

07.00   Laste hommikune saabumine. Loov– ja õppemängud.

08.30   Hommikusöök

09.00   Hommikuring. Planeeritud õppe– ja kasvatustegevused

10.45   Õuetegevused

12.30   Lõunasöök

13.00   Puhkeaeg

15.00   Loov- ja õppemängud, individuaalne töö lastega

15.45   Õhtuoode

16.30   Individuaalne töö lastega. Vaba mäng toas või õues

18.00   Suletakse uksed

Lasteaiarühma päevakava Tiigi majas

07.00   Laste hommikune saabumine. Loov– ja õppemängud.

08.40   Hommikusöök

09.00   Hommikuring. Planeeritud õppe– ja kasvatustegevused

10.45   Õuetegevused

12.40   Lõunasöök

13.15   Puhkeaeg

15.00   Loov- ja õppemängud, individuaalne töö lastega

15.40   Õhtuoode

16.30   Individuaalne töö lastega. Vaba mäng toas või õues

18.00   Suletakse uksed

Sõimerühma päevakava

        07.00 Laste vastuvõtmine, vabategevus

        8.30 Hommikusöök

        9.00 Muusika-või liikumistegevus, hommikuring, vaba mäng

        12.15 Lõunasöök

        12.45 Puhkeaeg

        15.00 Mängud toas

        16.00 Õhtuoode

        16.30 Mängimine toas või õues

        18.00 Suletakse uksed