Aasta teema

2022/2023 õppeaasta teema:

“MÄNG ÕUES, SÕPRUS PÕUES”

Eesmärgid:

  1. Õueruum innustab last aktiivselt tegutsema ja looma ning on sihipäraselt kujundatud õpi- ja kasvukeskkonna osa.
  2. Laps märkab enda ja teiste tundeid ning käitub sobivalt.
  3. Laps kogeb igapäevaselt, et ta on piisav, talle on lubatud eksida ning tal on võimalus vigu parandada.
  4. Laps võtab initsiatiivi ja osaleb grupi tegevustes.