Aasta teema

2019/2020 õppeaasta teema:

Avatud meel ja keel- aken maailma

 Märksõnad: robootika, digi, ettevõtlikkus, loovus, koostöö, jutustamisoskus

Eesmärgid:

  1. Laps kasutab ümbritseva maailma tundma õppimiseks loovust, digivõimalusi
  2. Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev ning suudab luua tegutseva meeskonna
  3. Laps jutustab oma kogemusele toetudes
  4. Õpetaja on kujundanud last arendavaõpi- ja kasvukeskkonna ja innustab last kasutama erinevaid digivõimalusi