Aasta teema

2021/2022 õppeaasta teema:

TEEN SÜDAMEGA, JAGAN SÜDAMEGA

Eesmärgid:

  1. Õpi-kasvukeskkond  julgustab last katsetama ja looma.
  2. Laps julgeb eksida ning takistuse korral püüab leida lahendusi.
  3. Laps suhtub hoolivalt ja säästlikult ümbritsevasse keskkonda ning käitub vastavalt sellele. (bio- ja paberjäätmed, digiprügi, paberi säästlik kasutamine).
  4. Laps naudib koos tegutsemist erinevates gruppides, on aktiivne algataja ja kuulaja.
  5. Laps väärtustab enda ja teiste tervist.