Aasta teema

2020/2021 õppeaasta teema:

ISE TEEN JA ISE PROOVIN, ISE KATSETAN JA UURIN

Eesmärgid:

  1. Laps on algatusvõimeline, ettevõtlik, iseseisev;
  2. Laps teeb koostööd nii täiskasvanute kui eakaaslastega;
  3. Laps suhtub hoolivalt ja säästvalt ümbritsevasse keskkonda;
  4. Laps väärtustab enda ja teiste tervist.