Toetusprojektid

2021-2022 ÕPPEAASTA

KIKi projekt : „Rüblikute õppeprogramm 2021-2022“

KIKi rahastab projekti „Rüblikute õppeprogramm 2021-2022“ 250,00 euroga (omaosalus 140,00 eurot), mille raames saavad koolieelikud osaleda  Teaduskeskuses AHHA õppeprogrammil Salapärane vesi.

2020-2021 õppeaasta

Osalesime Teeme Ära 2+2 talgupäeva 

Koostöös lastevanematega (tõid materjali) ning direktori eestvedamisel on meil valminud putukahotell.

Meie oma maja projekt: Kurgi projekt.

RÜBLIKUTE KURGIPROJEKT 2021

 • 08.01.2021 SOOVIME OSALEDA RÄPINA AIANDUSKOOLI PROJEKTIS

Räpina Aianduskool kutsub õppeasutuste, sh lasteaedade õpilasi ja õpilasgruppe osalema taimeprojektis “Kurgisõbrad 2021”. Projekti eesmärgiks on kasvatada, hooldada ja vaadelda hariliku kurgi (Cucumis sativus) taimi, võrrelda nende kasvu ja saada vilju.

Registreerumine avatakse 11.jaanuaril 2021 kell 10 (link lisatakse postitusele). Registreerige ise ja tundub, et soovijaid on palju. Olge kiired! Kes ees, see osaleb!

Rohkem infot: https://www.facebook.com/aianduskool

 • 12.02.2021 – KURBUS, PETTUMUS

Ei saanud registreeruda, kuna tahtjaid väga palju.

 • 14.02.2021 –SÕPRADELE LOHUTUSEKS  KURGISEEMNED MULDA

Kus mure kõige suurem, seal abi kõige lähem: Ülle ja Dagmar külvasid kurgiseemned mulda (lühike kurk „Fuga“ ja pikk kurk „Marketmore“).

 • 22.02.2021 – IGALE RÜHMALE KAKS KURGITAIME KASVATAMISEKS

Eesti Vabariigi sünnipäeval  sai iga rühm klaasgaleriist valida kaks kurgitaime (üks pikk ja teine lühike kurk). Neid taimi asuti hoolega kasvatama ja paitama, sest väikesed võistlusmomendid rühmade vahel – esimene õis, esimene kurk, tekitasid  hasarti. Kasvatamise käigus said lapsed teada, mida taim vajab kasvamiseks, kuidas hoolitseda taime eest. Selgeks said mõisted: taim, leht, vars, õis, vili. Põnevusega jälgiti vilja pikemaks kasvamist. Loendati  õitest arenevaid vilju.

 • 22.04.2021 NUNNUDE KURKIDE KOGUNEMINE

Vali kõige ilusam, pikem ja paksem kurk oma rühma taime küljest ning pane  kella 12.00-ks klaasgaleriisse korvi.

Korvi pannes veenduge, et KURK on rühma nimega märgistatud.

 • 22.04-23.04 kell 10.00  KURKIDE MÕÕTMINE, KAALUMINE.

Sõltumatu komisjon mõõdab ja kaalub kurgid.

 • 23.04.2021 VÕITJA VÄLJAKUULUTAMINE JA NUNNUDE VÄLJANÄITUS kell 11.45 õues

Sõltumatu komisjon annab teada , kes võitis meie kurgiprojekti.

NB! Võitjat ootab ükskord üllatus!!!

 • 24.04.2021 – ….

Ja kurke võite rõõmsalt ja pingevabalt edasi kasvatada  ja söögiks tarbida, kuni jagub…….

Projekt “Tere, kevad!”2021

Päikesekiire rühma koolieelikud osalesid projektis (märts-mai).

Projekti eesmärk:

 • Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;
 • Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses;
 • Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

Projekt: Rüblikute päev talus

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab meie projekti: “Rüblikute päev talus”. Selle raames külastavad koolieelikud Lilli Loodusmaja ja saavad teha tutvust talutöödega.

PRIA projekt: Köögivilja teekond läbi praktilise tegevuse lapse söögilauale IV

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) toetavad  meie projekti             “ Köögivilja teekond läbi praktilise tegevuse lapse söögilauale IV” kooli puu- ja juurvilja toetavate tegevuste kava raames. Projekti toimumisaeg:  aprill-juuni 2021a. Projekti eesmärkideks on anda lastele teadmisi  tervislike toitumisharjumuste ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustes ning külastada aiandit, et tutvustada lastele tööd põllumajandusettevõttes. Lisaks õppekäigule soetatakse lasteaia katseada pirni-, õuna- ja kirsipuud. Laste poolt kasvatatud aedviljade kuivatamiseks köögiviljakuivati.

2019-2020 õppeaasta

Arenguhüpe Viiratsi Lasteaias Rüblik   

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad Viiratsi Lasteaia Rüblik projekti „Arenguhüpe Viiratsi Lasteaias Rüblik“ 3773 euroga. Projekti tegevused  toimuvad  koos ettevalmistava osaga perioodil 10. august – 22. august.

Projekti eesmärk on mõtestada lahti lasteaia põhiväärtused; luua eeldused nüüdisaegse õpikäsituse ja eestvedava juhtimise põhimõtete rakendamiseks  ning kujundada koostöine ja õppiv lasteaia meeskond.

Projekti tulemusena oleme teadvustanud enda  võimalused väärtuste loojana ja määratlenud omavahelise koostöö fookused ja  põhimõtted ning  lähtume teadlikult oma igapäeva töös õppiva ja nüüdisaegse õpikäsitusega organisatsiooni põhimõtetest.

Koolituspäevad on 21.-22. augustil. Esimesel päeval toimuvad õppekäigud Rakvere Rohuaia lasteaeda ja Sõmeru lasteaeda Pääsusilm. Fookuses on väärtusarendus, kasutatavad õpikäsitused ning organisatsioonikultuur. Tutvume õuesõppe ja Rohelise Kooli põhimõtetega. Teisel päeval toimub arenguseminar, kus fookuses on meie lasteaia väärtusarendus.

KIKi pojekt: Rüblikute õppeprogramm 2019-2020 õppeaastal   

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab meie projekti “Rüblikute õppeprogrammid 2019-2020 õppeaastal”. Projekti raames saavad koolieelikud  osaleda õppeprogrammis. “Hülge elu Läänemeres”.

PRIA projekt: Köögivilja teekond läbi praktilise tegevuse lapse söögilauale III

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) toetavad  meie projekti             “ Köögivilja teekond läbi praktilise tegevuse lapse söögilauale II” kooli puu- ja juurvilja toetavate tegevuste kava raames. Projekti toimumisaeg:  aprill-juuni 2020a. Projekti eesmärkideks on anda lastele teadmisi  tervislike toitumisharjumuste ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustes ning külastada farmi, et tutvustada lastele tööd põllumajandusettevõttes. Lisaks õppekäigule soetati katseaianurka  komposter biojäätmete ladestamiseks ning rühmadesse  toidujäätmete  kogumisek sobilikud jäätmeämbrid.

  2018-2019 õppeaasta

“ Köögivilja teekond läbi praktilise tegevuse lapse söögilauale II”     

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) toetavad  meie projekti             “ Köögivilja teekond läbi praktilise tegevuse lapse söögilauale II” kooli puu- ja juurvilja toetavate tegevuste kava raames. Projekti toimumisaeg:  aprill-juuni 2019a. Projekti eesmärkideks on anda lastele teadmisi  tervislike toitumisharjumuste ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustes ning külastada Eesti Piimandusmuuseumis õppeprogrammi “Jäätise töötuba”.

 Projekt: “Rüblikute õppeprogrammid 2018-2019 õppeaastal”

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab meie projekti “Rüblikute õppeprogrammid 2018-2019 õppeaastal”. Projekti raames saavad lapsed osaleda järgnevates õppeprogrammides:

“Lähme rappa marjule!” Teringi raba matkarajal /Mürakarude  rühm/

“Koprarajal meeltega”  Soomaa külastuskeskuse Koprarajal  /Lepatriinude  rühm/

“Päev talus”Lilli Looduskeskuses /Päikesekiirte rühm/

Projekt:  “Oskuste õpe” 

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad meie projekti: „Oskuste õpe “ programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“
raames. Projekt viiakse läbi perioodil 21.08-30.09 2018a. , kogumaksumus on    2519 eurot.  Projekti raames toimub personali koolitus teemal Oskuste õpe, kus omandame   metoodika, mille abil aidata käitumisprobleemidega lapsel sulanduda   kollektiivi ning tulemuslikult õppeprotsessis osaleda. Samuti õpime lahendama    laste vahelisi arusaamatusi viisil, kus keegi ei pea ennast halvasti tundma.
Projekti II osas külastame Lohkva lasteaeda ja õpime, kuidas robootika,  kui   põneva ja innovaatilise tegevuse, kaudu aidata lapsel omandada vajalikud    sotsiaalsed oskused.

 

Projekt “HITSA ProgreTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018” HITSA_logo

sai positiivse vastuse. Soetatud robootika vahendeid (1939.97euro väärtuses, millest HITSA toetab 85% kogusummast) kasutades omandab laps programmeerimise oskused ning kogeb seeläbi eduelamusi. Lapsel areneb loovus, eesmärgipärane tegutsemine, meeskonntöö ja suhtlemisoskus, tekib huvi infotehnoloogia ja inseneriteaduste vastu.

Rokem infot projektitegevuastest: http://viiratsilasteaed.viljandivald.ee/robootika/

2017-2018 õppeaasta

PRIA projekt: Köögivilja  teekond lapse söögilauale läbi praktilise tegevuse I

Viiratsi lasteaed Rüblik  osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolipuuvilja ja kooliköögivilja kavas.”
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) toetavad  meie projekti             “ Köögivilja teekond läbi praktilise tegevuse lapse söögilauale” kooli puu- ja juurvilja toetavate tegevuste kava raames. Projekti toimumisaeg:  02.04 – 22.06 2018a.  Projekti eesmärgiks on anda lastele teadmisi  tervislike toitumisharjumuste ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustes.

Projekt “Tere, kevad!”2018

 • Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;
 • Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses;
 • Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

 

  Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab meie projekti “Rüblikute õppeprogrammid 2017-2018 õppeaastal”

Projekti raames saavad lapsed osaleda järgnevates õppeprogrammides:

“Lähme rappa marjule!” Lilli lOoduskeskuses /Lepatriinude rühm/

“Aiandus see on imelihtne!” Polli Aiandusuuringute keskuses /Mürakarude rühm/

“Loodusseadused looduses” MTÜ Tähetorn Orion Olustveres.

 

2016-2017 õppeaasta

Projekt: „Ettevõtlik lasteaed“

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad meie  projekti: „Ettevõtlik lasteaed“ programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames. Projekt viiakse läbi perioodil 22.04 – 30.05 2017a. , kogumaksumus on 1960 eurot. Projekti eesmärgiks on koolitusel omandatud teadmiste abil  kujundada lasteaias  üksteise kogemustest õppivad, tuleviku kooli vajadusi arvestavad ja igakülgselt laste initsiatiivi, koostööd ja arengut toetav õpetajaskond.  Projekti on kaasatud Viljandi linna lasteaia Mesimumm pedagoogide meeskond.

 

 Projekt“ Õuna teekond lapse söögilauale läbi praktilise tegevuse“

Viiratsi lasteaed Rüblik  osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolipuuvilja ja kooliköögivilja kavas.”
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) toetavad  meie projekti“ Õuna teekond lapse söögilauale läbi praktilise tegevuse“ kooli puu- ja juurvilja toetavate tegevuste kava raames. Projekti toimumisaeg:  04.04 – 05.06 2017a.  Projekti eesmärgiks on anda lastele teadmisi  tervislike toitumisharjumuste ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustes.

 

Projekt „Quality- 3c Child?”

Viiratsi lasteaed Rüblik  on kaasatud Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse kaudu rahvusvahelisse projekti „Quality- 3c Child (Cheerful, Courageous, Creative Child)?“
Projekti eesmärk on luua alushariduse õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi hindamise mudel. Projekt toimub perioodil 2016-2018. Projekti koordineerib Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, osalevad 17 erineva lasteaia juhid, lisaks Tartu Ülikool. Rahvusvahelised partnerid on kaasatud Portugalist, Horvaatiast, Lätist ja Kreekast.

Projekt: „Rüblikute loodusretked“

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab meie projekti: „Rüblikute loodusretked“. Projekti kogumaksumus on 1170 eurot. Projekt viiakse ellu ajavahemikul  01.09 2016 – 31.08 2017a.
Projekti käigus  osalevad lapsed neljal loodusretkel, mille tulemusena saavad teadmisi erinevatest veekogudest ja metsakooslustest ning oskused seal käitumiseks.