Projekt “HITSA ProgreTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2018” raames

soetatud robootika vahendeid  kasutavad õpetajad  igapäevaselt õppetöös .

Eesmärk:

1) arendada lastes oskust tegutseda eesmärgipäraselt ning rakendada

ülesande lahendamisel samaaegselt nii loovust kui ka loogilist

mõtlemist.

2) arendada lastes meeskonnatöö- ja suhtlemisoskuseid parima

lahenduseni jõudmiseks.

3) arendada lastes juba varases eas huvi infotehnoloogia ja

inseneriteaduste vastu ning pakkuda eduelamusi tehnilist taipamist

nõudvate ülesannete lahendamisel.

SOETAVATE SEADMETE KASUTAMINE 2018/2019 ÕPPEAASTAL Viiratsi lasteaias Rüblik

 Seade Vanus Eesmärk Tegevus Periood
Bee-Bot mesimumm-põrandarobot 2-3a. 1.Arendab laste eneseväljendusoskuseid (sõnavara täienemine);

2. Laps saab esimesed kogemused põhjus-tagajärg seosest;

3. Arendab lapse üld- ja sotsiaalseid oskuseid ( enda järjekorra ootamine, arvamuse avaldamine)

1. Planeeritud õppe- ja kasvatus tegevuse läbiviimisel õppeaasta jooksul (nii individuaalses töö lapsega kui töös grupiga).

Valdkonnad: keel ja kõne; üldoskused.

2. Pesamunade rühma avatud tegevus kolleegidele Bee-Bot robotitega.

õppeaasta jooksul

oktoober 2018

3-5a. 1.Arendab matemaatilisi oskuseid/teadmisi ( kujundid, arv ja hulk, liitmine-lahutamine viie piires, orienteerumine tasapinnal, loendamine, jne.)

2. Laps omandab esimesed programmeerimis oskused läbi köitva mängulise tegevuse.

1. Planeeritud õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel. Valdkond: matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond, muusikaõpetus liikumisõpetus ; üldoskused.

2. Mikkud- Mannid rühma avatud tegevus kolleegidele.

õppeaasta jooksul

aprill 2019

Dash ja Dot Wonder robootikakomplekt 5-6a. 1. Laps täiustab programmeerimis oskuseid läbi köitva mängulise tegevuse , mille kaudu areneb loovus, koostööoskus, suhtlemine ja probleemilahenduse oskus. 1. Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Valdkonnad: mina ja keskkond; keel ja kõne; martemaatika; kunst; muusikaõpetus; liikumisõpetus; üld oskused.

Õpituba Dash ja Dot abiks lasteaias Viljandimaa hariduskonverentsil.

Mürakarude rühma õpetajate avatud tegevus kolleegidele.

õppeaasta jooksul

oktoober 2018

veebruar 2019

NIMEKONKURSS

24.-26. september 2018 toimus majas NIMEKONKURSS , et leida sobilikud nimed  robotitele DASH JA DOT. Kõik said  pakkuda nimesid. Ühiselt loosisime välja 3 nime Dashile ja 3 nime Dotile. Dashid said nimeks : Mummu, Maia ja Karl. Dotid said nimeks: Traksik, Karlo ja Täheke.

Pilte nimede loosimisest leiad aadressil:

https://www.eliis.ee/events/day?d=2018-09-26

OSALEME õpilasüritusel ProgeTiigri tulevikutegijad.

https://www.hitsa.ee/uritused/progetiigri-opilasuritus

11. oktoober 2018 Lepatriinude rühmas

Lepatriinude rühma lapsed (6-7a.) õppisid  numbreid. Koos õpetaja Kajaga juhatati Bee-Bot täppidele vastava numbrini. Teise ülesandena oli Bee-Bot vaja juhatada ühe võrra suurema või ühe võrra väiksema numbrini.

18.oktoober 2018 Pesamunade rühmas

Pesamunade rühma lapsed (1,5-3a.) õppisid koos õpetaja Liisaga uusi sõnu. Mesimumm liikus samm haaval õige sõnani. Lapsi on rühmas 12 ja kõigile meeldis Mesimumm väga.

12.-16. oktoober 2018 Diginädal Mürakarudes.

Mürakarude rühmas (3-7a.) oli 12.-16.november diginädal. Koos õpetajate Pireti, Dagmari ja Üllega uuriti, mis see DIDGI on kust ta tuleb. Kolmapäeval käis õppealajuhataja koos Dash Karloga muusikat tegemas. Hiljem said lapsed ise Karloga mängida ja ise muusikat luua. Lapsi on rühmas kokku 21.

Oktoobri algul oli Viiratsi Lasteaias poistepäev. Õpetajad Liisa, Helene ja Aime olid poistele saali mõelnud põnevaid ülesandeid lahendamiseks. Kahe ülesande lahendamisel oli abiks Bee-Bot. Ühes ülesandest tuli leida õige tee, mille kaudu Bee-Bot jõudis finisisse ja teise ülesande lahendus peitus ümbrikus. Poisse osales ülesannete lahendamisel 42.

5. detsember 2019 Lepatriinude rühm (5-7a.) lapsed koos õpetaja Kajaga sorteerivad, konstrueerivad ja programmeerivad LEGO Education WeDo 2.0  komplekti abil robotit.

September kuni detsember toimus koostöös Viiratsi Kooliga lasteaia saalis robootika ring. Osalesid koolieelikud ja võimalusel ka kooli õpileased. Viimastel oli raske leida sobivat aega, et meie lastega koos  ülesandeid lahendada, kuid vahel see siiski õnnestus.

15.jaanuar 2019 külastasid meie lasteaeda õpetajad Suure-Jaani Lasteaiast Sipsik.

Robootika artikkel 12.02.19 1

RoboOlümpia 2021

Lasteaia esindustiim osales sel aastal RoboOlümpial õpetaja Katrin Kõre juhendamisel. Õpetaja Katrini sõnul olid lapsed ülitublid- laste olümpiavorm oli SUPER ja tunni ajaga sai kõik vajalik tehtud! Missioon sai edukalt koostatud ja lahendatud ning lapsed ise lugesid teksti ja filmisid missiooni läbimise videosse.

Video leiad siit: https://youtu.be/6KmUDOkZzqc

Nüüdseks on olümpia lõppenud ja seekord meie tiim võitjaks ei osutunud, kuid tähtis on osavõtt. RoboOlümpia tulemused leiad siit: https://roboolumpia.ee/tulemused2021