Missioon, visioon

Viiratsi lasteaia kontseptsiooni moodustavad missioon, visioon, väärtused.

Missioon:

Viiratsi Lasteaias Rüblik on kaasaegne, inspireeriv ning turvaline igakülgset arengut toetav
keskkond lastele ja töötajatele.

Visioon:

Viiratsi Lasteaias Rüblik on elurõõmsad, uudishimulikud ja sotsiaalselt toimetulevad
lapsed, motiveeritud ja professionaalne personal ning lasteaia tegevusega rahulolevad
lapsevanemad.

Põhiväärtused, mida oma töös oluliseks peame :

 • Koostöövalmidus ja sõbralikkus. Oleme avatud, sõbralikud ja hoolivad suhtlejad, kel on tahe
  kuulata, valmisolek lahendusi leida ning ühiste eesmärkide nimel tegutseda.
 • Professionaalsus ja usaldusväärsus. Oleme pädevad ja usaldusväärsed partnerid peredele ja
  kolleegidele. Teeme oma tööd rõõmuga ja oleme õpihimulised.
 • Loomingulisus ja ettevõtlikkus. Oleme uudishimulikud otsijad ja katsetajad ning loovad ideede
  elluviijad.
 • Terved eluviisid. Väärtustame enda ja teiste tervist ning teeme selle hoidmiseks teadlikke
  valikuid. Viibime palju õues ja armastame looduses liikuda.

Lisaks:

Lasteaed on liitunud järgmiste arendusprogrammidega: Tervist Edendav Lasteaed, Kiusamisest vabaks, Samm-sammult. Lisaks lähtub lasteaed Ettevõtliku lasteaia programmi põhimõtetest.
Lasteaias toimub hariduslike erivajadustega laste  süsteemne toetamine, mida
juhib vastav arendusmeeskond. Kõik lapsed osalevad pilliõppes (väikekannel, ukulele, bongod,
Orffi pillid) ja robootika tegevustes.