Rüblikute unistus

Vinge seiklusrada

Täname kõiki ettevõtjaid, kodanikke ja lapsevanemaid, kes toetasid seklusraja valmimist rahaliselt.

Alates maikuust 2017 on lasteaia õues  mändide all meie unistus – SEIKLUSRADA! 

 

Suured tänud kõigile, kes seiklusraja  avamisürituse meeldejäävaks tegid!

RÜBLIKUD

Hea ettevõtja, kodanik ja lapsevanem!

Rübliku lasteaed Viiratsis on alati uudishimulik, elurõõmus ja ajaga kaasas käiv.

Lapsed unistavad seiklusrajast. Lasteaia õuealal kasvavate suurte mändide vahele on võimalik see ehitada.
Seiklusrada maksab 7200€, millest Viljandi vald on valmis  tasuma 4000€. Puuduoleva osa loodame täita meie valla tublide ettevõtjate ning heade inimeste toel.

Oleme juba ette tänulikud igasuguse panuse ja toetuse eest.

Vajalikud andmed, et oma toetust saaksid kinnitada:
Saaja: Viljandi Vallavalitsus
Konto SEB Pangas: EE231010302005452008
Selgitus: Rüblikute unistus

Aita meil üheskoos täita Rüblikute unistus!

Küsimuste ja ettepanekute korral võta ühendust Hoolekogu esindajaga.
Kontakt: Mari Kase  mari.lauer.kase@gmail.com

 

joonis